Yeminli Tercüme, yabancı bir dilde hazırlanmış metnin veya belgenin diğer bir dile aslına uygun olarak, çevirmenin yorumu katılmadan yapılan çeviridir. Bu işlem Yeminli tercüman tarafından yapılır ve yaptığı işlemin altına kendi imzası atarak çevirinin doğruluğunu onaylar.

Sözlü Yeminli Tercüme

Ardıl Tercüme, yeminli tercüman aracılığı ile iki farklı dili konuşan insanların anlaşmasını sağlaması veya Tercümanın önce konuşmacıyı dinleyip daha sonra ise hedef dile çevirerek aktarması şeklindedir. Bu türlü işlemler resim makamlar (Noter, Devlet Daireleri, Tapu Daireleri, Mahkemeler vs) nezdinde ki ilişkileri yola koyma veya iki yabancının arasındaki diyalogun sağlaması şeklinde gerçekleşir. Bu işlem sonunda Yeminli Tercüman yaptığı tercümenin doğruluğunu ve gerçekliğini imzasıyla onaylamaktadır.
Yeminli Tercüman

Yazılı ve Noter Yeminli Tercüme

Resmi kurumlara ibraz edilecek olan belgelerin yeminli çevirisinde gerekli olmaktadır. Bu türlü kurumların istemiş olduğu belgelerin yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılması gerekir. Bu belgelerin kabul görmesinin baş şartı çeviriyi yapan kişinin Yeminli Tercüman olmasıdır. Yaptığı yazılı tercüme evrakının sonuna imzasıyla ve kaşesiyle yaptığı tercümenin aslına uygun olarak çevrildiğini onaylamak zorundadır. Yeminli Tercümanın imzasının doğruluğu bağlı bulunduğu noter teyit edilebilir.

Noter Yeminli Tercüme

Resmi kurumlara ibraz edilecek olan belgelerin yeminli çevirisinden sonra noter tarafından tasdiki gerekmektedir. Yeminli Tercüman, tercüme evrakının sonuna imzası ve kaşesiyle yaptığı tercümenin aslına uygun olarak çevrildiğini onayladıktan sonra bağlı bulunduğu noterden belgeler tasdik edilmelidir.

Apostil Onayı Gerektiren Yeminli Tercüme

Vatandaşlık ya da yurt dışında kullanılacak Yeminli Tercümelerin, gideceği ülkede kabul görmesi için (La Haye Sözleşmesine taraf olan ülkeler) Yeminli tercümenin Noter onayından sonra İlçe Kaymakamlıklarının Apostil Biriminden Apostil tasdiki yaptırılması gerekmektedir. Bu işlem belgelerin gideceği ülkede kabul görmesi ve geçerlilik kazanması için şarttır. Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.