Hizmetlerimiz

Fatih Tercüme ve Dil Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. yüksek kalitede çeviri sunmak için en nitelikli ve bilgili dil uzmanları ile çalışır.
Bir projede çevirinin kalitesi doğru çevirmenin seçilmesine bağlıdır. Bu sebeple Fatih Tercüme, profesyonel iletişim sürecinde yeterli seviyede deneyim ve uzmanlık sahibi personeli ile modern bir ortamda çeviri hizmeti vermektedir.
Zamanın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz, bu nedenle tercüme hizmeti gereksinimlerinize en hızlı ve en kaliteli çözümler getiriyoruz. Tercümelerini yapacağımız belgelerin talep edildiğinde verilecek olan kurumlara göre Yeminli tasdik, Noter tasdiki, Valilik ve Konsolosluk tasdiki gibi işlemlerini de firma bünyemizde gerçekleştirerek, güvenlik açısından özel kuryemizle kapınıza kadar ulaştırıyoruz.
Image

Fatih Tercüme ve Dil Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.' nin uzmanlık seviyesinde tercümesini yaptığı evraklar kısaca şöyle sıralanmaktadır.

 • Diplomalar,
 • Transkriptler,
 • Sertifikalar,
 • Sözleşmeler & Anlaşmalar,
 • İthalat & İhracat Belgeleri,
 • T.C. Kanun Yönetmelik & Mevzuatı,
 • AB Mevzuatı,
 • Göçmenlik Başvuru Belgeleri,
 • Vize Başvuru Belgeleri,
 • Yurtdışı Yazışmalar,
 • CD/DVD/Kaset Transkripsiyon,
 • Senaryolu/Senaryosuz Film Çevirileri,
 • Yazılım Lokalizasyonu,
 • ISO/ISM Dokümantasyonu,
 • Master/Doktora Tezleri,
 • Kalite Güvence Belgeleri,
 • Teknik ve İdari Şartnameler,
 • İhale Dosyaları, Mahkeme Kararları,
 • Noterlik Evraklar,
 • Kullanım Kılavuzları,
 • Kurum-İçi Eğitim Belgeleri,
 • Muayene Belgeleri,
 • Bilimsel/Tıbbi Makaleler,
 • Katalog ve Broşürler,
 • Beyannameler,
 • Vekaletnameler,
 • Muvafakatnameler,
 • Internet Sayfaları,
 • Formlar, Kaza Tutanakları,
 • Raporlar, Prospektüsler,
 • Kitaplar/Dergiler,
 • Tapular ve Kişisel Yazışmalar,
 • Sabıka Kayıtları,
 • Reklam Metinleri,
 • Menşei Şahadetnameleri,
 • Gümrük Dokümanları,
 • Faturalar,
 • Her Türlü Öğrenci Belgeleri,
 • Yurtdışı Okul Başvuru Belgeleri,
 • Tüm Resmi Yazı Belgeleri,
 • Gazete Küpürleri,
 • Haber Bültenleri,
 • Şirket Kuruluş Belgeleri,
 • Faaliyet Belgeleri,
 • Mutabakat Senetleri,
 • Protokoller,
 • Terhis Belgeleri,
Fatih Tercüme ve Dil Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.' nin profesyonel çevirmenleri yeterlilik belgesi ve en az 15 yıllık çeviri deneyimine sahiptirler. Çevirmenler, çalışmaya başlamadan önce üç aylık eğitimden geçirilerek değerlendirmeye tabi tutulurlar ve mevcut dil uzmanlarının onayı alındıktan sonra çalışmaya başlarlar.
Çeviri işlemi sırasında projeler üzerinde profesyonel dil uzmanları birlikte çalışırlar. Bu çalışma bir çevirmen ve bir editörden oluşur. Zamandan tasarruf sağlamak ve maliyetleri düşürmek için proje kapsamında ve bir projeden diğerine çevirilerinizin hem doğru hem de tutarlı olmalarını sağlamak için teknolojiden tam anlamıyla yararlanılır.